Ceník

Ceník tesařských prací a pokrývačských prací:

 Cenu ovlivňuje mnoho faktorů zejména složitost a náročnost zakázky.

 Cenu Vám vypracujeme dle projektové dokumentace.

Orientační ceník tesařských a pokrývačských prací 2014

položka mj cena/mj
obklad říms, vikýřů – palubky – včetně roštu m2 připravujeme
obklad stěn, stropů – palubky – včetně roštu m2 připravujeme
montáž tepelné izolace do 10 cm m2 připravujeme
montáž tepelné izolace do 16 cm m2 připravujeme
montáž parotěsné zábrany včetně lepení m2 připravujeme
montáž palubkové podlahy m2 připravujeme
rošt pro palubkovou podlahu m2 připravujeme
broušení palubkové podlahy m2 připravujeme
montáž lešení m2 připravujeme
demontáž lešení m2 připravujeme
montáž stropních trámů bm připravujeme
laťování střech rozteč do 160 mm m2 připravujeme
laťování střech rozteč do 360 mm m2 připravujeme
laťování střech rozteč do 900 mm m2 připravujeme
záklop střechy, stěn, podlah z prken m2 připravujeme
záklop střechy, stěn, podlah z OSB desek m2 připravujeme
záklop palubkami na krokve m2 připravujeme
tesařské vázané konstrukce bm připravujeme
hoblování tesařských konstrukcí bm připravujeme
profilace záhlaví trámů ks připravujeme
frézování hran bm připravujeme
šalování schodiště do výše 3 m (rovnoramenné) ks připravujeme
šalování schodiště do výše nad 3 m ks připravujeme
ceník pokrývačských prací
demontáž krytiny do suti m2 připravujeme
demontáž krytiny k opětovnému použití m2 připravujeme
položení velkoformátových tašek m2 připravujeme
položení bobrovek m2 připravujeme
položení šablon m2 připravujeme
položení vlnité krytiny m2 připravujeme
položení asfaltového šindele m2 připravujeme
položení asfaltových pásů tavením m2 připravujeme
penetrace m2 připravujeme
montáž fólie, lepenky, kontralatí m2 připravujeme
montáž lepenky bez kontralatí m2 připravujeme
položení hřebene, nároží bm připravujeme
řezání krytiny bm připravujeme
montáž střešních oken včetně dořezání krytiny ks připravujeme
montáž žlabů a svodů bm připravujeme
výroba a montáž prvků do r.š. 500 mm bm připravujeme
výroba a montáž prvků nad r.š. 500 mm bm připravujeme
výroba a montáž plechové krytiny m2 připravujeme
oplechování komína ks

připravujeme

 

 

Comments are closed.

Katalog v oboru tesařství, Přihlášení